Doktor Pavel Láska - Ortopéd
menu
Ako liečime - Doplnky a homeopatiká - Ordinačné hodiny - Cenník - - V slovenčině Po maďarsky

Doktor Láska - Ortoped

Ordinačné hodiny

 Pondelok:  7,30-13,30 ordinácia  13,30-14,00 obed  14,00-15,30 ordinácia
 Útorok:  09,00-12,00 vyšetrenie novorodencov
 12,00-13,30 ordinácia
 13,30-14,00 obed  14,00-15,30 ordinácia
 Streda:  7,30-13,30 ordinácia  13,30-14,00 obed  14,00-15,30 ordinácia
 Štvrtok:  operačný deň    
 Piatok:  7,30-13,30 ordinácia  13,30-14,00 obed  14,00-15,30 ordinácia

Adresa ordinácie: MUDr. Pavel Láska, Fábryho ulica č. 12, 979 01 Rimavská Sobota
E-mail: dr.p.laska@gmail.com

Ortopedická ambulancia je umiestnená v bezprostrednej blízkosti areálu Nemocnice v Rimavskej Sobote. Priamo v ambulancii relizujeme základné vyšetrenia, vrátane sonografického a aj denzitometrického. Ostatné vyšetrenia a liečbu, aj operačnú, zabezpečujeme v nemocnici.

Je možné objednať sa na vyšetrenie osobne alebo telefonicky na čísle tel. 5621833, mobil: 0902082246


Poloha ambulancie

Výhodou ambulancie je jej poloha v bezprostrednej blízkosti nemocnoice a s tým spojená komplexná starostlivosť.

Šipka dostupné je rentgenologické, CT, MR a kompletné laboratórne vyšetrenie.
Šipka pri jednom vyšetrení na ambulancii určíme diagnózu aj s využitím sonografie, vykonávame komplexnú liečbu, vrátane injekčnej a aj infúznej.
Šipka denzitometrické vyšetrenie priamo na ambulancii bez čakacej doby.
Šipka nadštandardná liečba rázovými vlnami.
Šipka priamo na našej ambulancii zaisťujeme protetickú starostlivosť.
Šipka v indikovaných prípadoch vykonávame plánovanú operáciu, prípadne zaisťujeme jej realizáciu na vyššom pracovisku.
Šipka možnosť konzultácie a realizácie posudkových vyšetrení pre Sociálnu poisťovňu, ÚPSVaR a komerčné poisťovne.
Doktor Láska 2010 Ordinácia | Cenník...